Festival Calendar

karkidaka Masacharanam 16.07.2016 to 16.08.2016
Illam Nira 08.08.2016
Maha Ganapathi Homam 16.08.2016
Guruvayur Thripputhari 10.08.2016
Ganapathikku Bimbashuthi Kalasam 05.09.2016
Uthradam Kazhchakula Samarppanam 13.09.2016
Ayilya Pooja Sarpabali 27.09.2016
Navarathri Arambam 02.10.2016
Durgashtami 09.10.2016
Maha Navami 10.10.2016
Vijaya Dasami – Vidyarambam 11.10.2016
Muruganu Kaavadi Abhishekam 21.10.2016
Muruganu Bimbashudhi 23.10.2016
Kuchela Dhinam 21.12.2016
Ayyappanu Bimbashudhi Kalasam 21.12.2016
Mahadevanu Bimbasudhi 30.12.2016
Vishnuvinu Bimbasudhi 31.12.2016